ACC Jyväskylä tiesaa.fi
ACC Pähkinänkuoressa

Yhdistyksen nimi on American Car Club Jyväskylä ry. Yhdistyksestä nimenä voidaan myös käyttää epävirallista lyhennystä: ACC Jyväskylä. Sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistys voi kuulua jäsenenä valtakunnallisiin harrastejärjestöihin.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tuke yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistys on perustettu 22. huhtikuuta 2003, sen tarkoituksena on herättää ja edistää amerikkalaisten autojen harrastusta. Historiallisesti arvokkaiden moottoriajoneuvojen, koneiden ja laitteiden entistämistä, säilyttämistä sekä rakentelua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää toimialueellaan erilaisia ajo-tapahtumia, kilpailuja, harjoituksia, näytöksiä, juhlia sekä toimeenpanee rakentelua, amerikkalaisten autojen, moottoreiden ja niiden varusteiden tuntemusta edistäviä kursseja, kokous- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta vastaavaa toimintaa. Varoja toimintaansa yhdistys hankkii kantamalla jäseniltään jäsenmaksua, toimeenpanemalla asianomaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia ja kilpailuja sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi yhdistys voi omistaa, toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

© 2005 American Car Club Jyväskylä | All rights reserved